Rotfyllning

Sugen?

Nej, knappast… Men ibland kan det bli nödvändigt. Den vanligaste orsaken till rotfyllning är ett djupt kariesangrepp eller ett kraftigt slag mot käken så att pulpan skadats.

Hos Valands Tandvård fokuserar vi på att utföra ingreppet så smidigt och behagligt som möjligt.

Vad innebär en rotfyllning?

Rotfyllning, Valands TandvårdNedan följer lite information om hur själva rotfyllningen går till samt vilka komplikationer som kan uppstå. Men först lite information om pulpan.

Pulpan

Tanden har i sina centrala delar en nerv (pulpa) vars uppgift är att reagera och göra ont när vi biter så hårt att vi riskerar att bryta tanden. Vanligaste anledningen till skada på pulpan är kariesangrepp eller slag mot tanden. Också tandläkarens nödvändiga ingrepp kan skada nerven. Den måste då avlägsnas med fina instrument (filar) och utrymmet fylls med ett plastiskt material, man gör en så kallad rotfyllning.

Rotfyllning

Rotfyllning, Valands TandvårdAtt rotfylla en tand tar olika lång tid att utföra, beroende på hur många rotkanaler tanden har och hur förkalkade och krökta dessa är, men som regel behövs ett eller två besök beroende på omständigheterna. En vanlig uppfattning bland patienter är att rotfyllningar är jobbiga behandlingar, men detta saknar numera grund. Du behöver dock i allmänhet bedövning.

Sedan tanden behandlats kan man uppleva besvär från den. Besvären kan uppträda ett par timmar till ett par dagar efter besöket och kan bestå av allt från att tanden känns öm och för hög när man tuggar på den till, i sällsynta fall, värk och svullnad som kan behöva behandlas med antibiotika. Om det skulle visa sig att tanden inte läker efter rotfyllningen kan behandlingen behöva kompletteras med ett apikalkirurgiskt ingrepp, alltså där tanden rotfylls bakifrån.

Komplikationer

Endodontisk behandling är bland det svåraste man har att göra som tandläkare. Samtidigt är det en bra vedertagen behandling på så sätt att man därigenom räddar tanden så att den går att behålla för framtiden. Problem i form av svullnad, värk och utebliven läkning har nämnts tidigare. Ytterligare komplikationer kan bestå av omständigheter som försvårar behandlingen, såsom mycket tunna rotkanaler (ofta bara någon tiondels mm) som dessutom kan böja på ett ofördelaktigt sätt. De instrument som används är gjorda i speciella metallegeringar för att klara av de krafter de utsätts för, men ändå inträffar det att instrument frakturerar. Detta behöver inte betyda att behandlingen misslyckas, men det är att betrakta som en komplicerande faktor.

Valands Tandvård

Vasagatan 60
411 37 Göteborg
Telefon: 031-13 24 47
Telefax: 031-13 24 57

Öppettider

Månd -Tors 08.00-16.30
Fredagar 08.00-15.00
(lunchstängt 12.00-12.30)